Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Οι νέες τεχνολογίες πιστεύω ότι είναι απαραίτητες για τους μαθητές και ότι θα συμβάλουν στη καλύτερη επίδοσή τους στην τάξη.
Με τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές γίνονται πιο δημιουργικοί, σκέφτονται λογικά και κριτικά αλλά και μπορούν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. Εργάζονται ομαδικά, συζητούν, συμφωνούν ή διαφωνούν και αυτό τους βοηθά όχι μόνο στο να σκέφτονται αλλά και να συνεργάζονται.
Όμως, λίγοι καθηγητές έχουν εκπαιδευτεί για να διδάσκουν τους μαθητές με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι καθηγητές πρέπει να εκπαιδευτούν γρήγορα για να μη συνεχίσουν τη μέθοδο "κιμωλία και ομιλία" η οποία δεν είναι διασκεδαστική ούτε για τους μαθητές αλλά ούτε και για τους καθηγητές.

Ντούτση Γεωργία
β' γυμνασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: